Embleem
logo
 

Is uw domeinnaam nog vrij?

Klantenservice - Doe het zelf - Site admin handleiding


Klik hier om naar de siteadmin te gaan.
1. Inloggen
Op www.uwdomeinnaam.nl/siteadmin kunt u inloggen. U ziet dan onderstaand scherm.

logo

In dit scherm voert u uw domeinnaam, uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt vervolgens op "Inloggen".
2. Beginscherm
Nadat u succesvol bent ingelogd komt onderstaand beginscherm in beeld.

logo

De menu items in de linkerbalk worden bij 2.1 allemaal even kort besproken en daarna uitgebreider in aparte hoofdstukken.
2.1 Menu items
Het beginscherm bevat aan de linkerkant een gekleurde balk met daarin diverse menu items onder elkaar. Deze vormen samen het menu van de site admin (zie het scherm hier beneden).

logo

Gebruikers
In het scherm Gebruikers ziet u het gebruikersoverzicht en kunt u nieuwe gebruikers toevoegen of bestaande gebruikers wijzigen of verwijderen.

Aliassen
In het scherm Aliassen ziet u het aliassenoverzicht en kunt u nieuwe aliassen toekennen aan gebruikers of bestaande aliassen wijzigen of verwijderen.

Statistieken
In het scherm Statistieken kunt u de statistieken van uw hosting bekijken en tevens de mailbox statistieken.

Databases
In het scherm Databases kunt u een nieuwe database toevoegen of een bestaande database wijzigen of verwijderen. Ook kunt u hier nieuwe database gebruikers toevoegen of bestaande database gebruikers wijzigen of verwijderen.

Scripts
In het scherm Scripts kunt u scripts installeren die standaard door webmanager worden aangeboden.

CleanPort
Het scherm CleanPort heeft betrekking op virussen en spam. U kunt hier een Virus Filter en een Spam Filter activeren en de Spam Filter gevoeligheid instellen. U kunt zien welke virussen zijn onderschept door te klikken op de knop Virus Quarantaine. Tevens kunt u zien welke spam mail is onderschept door te klikken op Spam Quarantaine. Mail die ten onrechte bij de spam zit kunt u vrijgeven zodat deze alsnog in uw mailbox terecht komt.

Mailinglijsten
In het scherm Mailinglijsten kunt u een nieuwe lijst toevoegen of een bestaande mailinglijst wijzigen of verwijderen. U kunt mail forwarden naar meerdere e-mailadressen tegelijk, zowel intern als extern, door gebruik te maken van een mailinglijst.

Beveiligde directories
In dit scherm kunt u directories op de server (server mappen) beveiligen, die daarbij worden voorzien van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Subdomeinen
In het scherm Subdomeinen kunt u op makkelijke wijze subdomeinen toevoegen aan uw domein en koppelen aan een bepaalde directory (server map).

SSL certificaat*
In dit scherm kunt u informatie bekijken over uw SSL certificaat.

Uitloggen
Dit spreekt voor zich. Als u kiest voor uitloggen komt u weer terecht in het scherm waarin u kunt inloggen.

* Dit menu item ziet u in het menu staan indien u een professioneel pakket van Threvon afneemt.
3. Gebruikers
Klikt u op het menu item Gebruikers, dan ziet u onderstaand Gebruikers scherm met daarin een Gebruikersoverzicht.

logo

U kunt gebruikers toevoegen, wijzigen of verwijderen.
3.1 Nieuwe gebruiker
Klikt u op de knop "Nieuwe gebruiker", dan ziet u het volgende scherm waarin u een gebruiker kunt toevoegen.

logo

In de volgende paragraaf wordt uitleg gegeven over de diverse velden in bovenstaand scherm.
3.1.1 Uitleg velden bij toevoegen gebruiker
Uitgeschakeld
Hier kunt u de gebruiker in- of uitschakelen. Plaatst u een vinkje, dan is de gebruiker niet actief.
Site admin
Hier kunt u de gebruiker toegang geven tot de site admin. Plaatst u een vinkje, dan heeft de gebruiker toegang. Dit houdt in dat de gebruiker na het inloggen alle menu items ziet en alle rechten heeft. De gebruiker kan zelf alle hosting gerelateerde zaken wijzigen (behalve de hosting eigenschappen die u als beheerder heeft aangemaakt).
Webmanager toegang
Hier kunt u de gebruiker toegang geven tot de webmanager. Plaatst u een vinkje, dan heeft de gebruiker toegang. Dit houdt in dat de gebruiker na het inloggen alleen de menu items Gebruikers en Beveiligde directories ziet. De gebruiker kan zijn eigen gebruikersoverzicht bekijken en hier bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord of een mail forward instellen.
FTP toegang
Hier kunt u de gebruiker toegang geven tot FTP. Plaatst u een vinkje, dan heeft de gebruiker toegang, anders niet.
Volledige naam
In dit veld vult u de volledige naam van de gebruiker in, dus niet de gebruikersnaam maar een voor- en achternaam.
Gebruikersnaam
In dit veld vult u de naam in waarmee de gebruiker moet inloggen.
Voorstel voor wachtwoord
Het systeem stelt zelf een goed wachtwoord voor. Dit wachtwoord zou u kunnen gebruiken, maar dat is niet verplicht. U mag uiteraard uw eigen wachtwoord kiezen.
Kracht van het wachtwoord
Het systeem geeft de kwaliteit van het wachtwoord weer. Bij een heel eenvoudig wachtwoord zal de kwaliteit slecht zijn.
Nieuw wachtwoord
In dit veld voert u een wachtwoord in voor de betreffende gebruiker. U kunt bij het instellen van het wachtwoord het beste kiezen voor een combinatie van cijfers en letters en speciale tekens.
Het door u gekozen wachtwoord moet u op de volgende regel bij (herhaal) nog een keer invoeren.
Mail doorsturen (forward)
Als u de optie "Forward gebruiken" aanvinkt kunt u alle e-mail die binnenkomt op dit account doorsturen naar een ander e-mailadres. Standaard wordt deze mail bij een forward direct doorgestuurd en niet opgeslagen binnen het account. Door een vinkje te zetten bij de optie "Mail doorsturen en opslaan in mailbox van gebruiker" wordt de mail niet alleen doorgestuurd maar ook lokaal opgeslagen.
Automatisch antwoord
Als u de optie "Auto-reply gebruiken" aanvinkt kunt u een auto-reply activeren. Dit houdt in dat er automatisch een e-mail wordt gestuurd als antwoord op alle inkomende mail. U zou deze optie bijvoorbeeld kunnen gebruiken indien u een paar dagen afwezig bent.
Auto-reply reply adres
In dit veld kunt u een e-mailadres invoeren waar mensen naar kunnen mailen die uw auto-reply bericht willen beantwoorden. Een leeg veld is standaard.
Auto-reply from adres
In dit veld kunt u een e-mailadres invoeren dat als afzender wordt getoond in uw auto-reply bericht (bijvoorbeeld noreply@herbert.nl).
Auto-reply onderwerp
In dit veld kunt u het onderwerp invoeren van het auto-reply bericht dat wordt verstuurd.
4. Aliassen
Klikt u op het menu item "Aliassen", dan ziet u onderstaand Aliassen scherm met daarin een Aliassenoverzicht.

logo

U kunt aliassen toevoegen, wijzigen of verwijderen.
Aliassen kunnen per gebruiker worden aangemaakt.
Standaard is het e-mailadres van een gebruiker: gebruikersnaam@uwdomein.nl. Als u een alias instelt, bijvoorbeeld sales@uwdomein.nl of inkoop@uwdomein.nl, komt de e-mail die naar het alias wordt gestuurd toch automatisch terecht in de mailbox van gebruikersnaam@uwdomein.nl zonder dat u hier een aparte gebruiker voor hoeft aan te maken.
4.1 Nieuwe alias
Klikt u op de knop "Nieuwe alias", dan ziet u het volgende scherm waarin u een alias kunt toevoegen.

logo

In de volgende paragraaf wordt uitleg gegeven over de velden in bovenstaand scherm.
4.1.1 Uitleg velden bij toevoegen alias
Uitgeschakeld
Hier kunt u de alias in- of uitschakelen. Plaatst u een vinkje, dan is de alias niet actief en functioneert niet meer.
Alias
In dit veld vult u de naam in van de gewenste alias. Vult u hier bijvoorbeeld "sales" in, dan is het e-mailadres van uw alias sales@uwdomein.nl.
Maildrop/Catch-all
Als u deze optie aanvinkt zal alle e-mail die gericht is aan uw domein, maar niet aan een bestaande gebruikersnaam of een bestaand alias, wel aankomen in de mailbox van deze gebruiker.
Gebruiker
Hier selecteert u de gebruiker waar u de alias aan wilt koppelen. Heeft u bijvoorbeeld bij Alias "sales" ingevuld, dan zal in dit voorbeeld de gebruiker wm.domeinnaam automatisch de mail ontvangen die is gericht aan sales@uwdomein.nl. Indien u wenst dat de mail die naar de alias wordt gestuurd bij een externe e-mail ontvanger wordt afgeleverd (in plaats van bij een bestaande gebruiker), selecteert u in de drop down list "extern e-mail adres".
Wenst u dat alle e-mail die naar dit alias wordt gestuurd wordt verwijderd, selecteer dan in de drop down list "verwijder mail voor deze alias".
Extern adres
In dit veld kunt u een e-mailadres invoeren indien u bij het veld "Gebruiker" heeft aangegeven dat deze alias naar een extern e-mailadres moet verwijzen. Dat kan bijvoorbeeld een e-mailadres zijn van Hotmail of Gmail.
5. Statistieken
Klikt u op het menu item "Statistieken", dan ziet u onderstaand Statistieken scherm met daarin een overzicht van (hosting) statistieken en mailbox statistieken.

logo

In de volgende paragraaf wordt uitleg gegeven over de velden in bovenstaand scherm.
5.1 Uitleg velden bij statistieken
Domeinnaam
Hier staat de domeinnaam die is gekoppeld aan de hosting.
Aangemaakt
De datum en het tijdstip waarop de hosting is aangemaakt. Tussen haakjes staat er tevens de gebruikersnaam van de persoon die de hosting heeft aangemaakt.
Laatste wijziging
De datum en het tijdstip waarop de hosting voor het laatst is aangepast. Dit betreft wijzigingen die de beheerder op de hosting doet, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van de grootte van de hosting.
Aantal gebruikers
Het aantal gebruikers binnen de hosting.
Aantal aliassen
Het aantal aliassen binnen de hosting.
Aantal databases
Het aantal databases binnen de hosting.
Aantal database gebruikers
Het aantal database gebruikers binnen de hosting.
Aantal mailing lijsten
Het aantal aangemaakte mailinglijsten.
Aantal subdomains
Het aantal subdomeinen bij de hosting.
Schijfruimte in gebruik
Hier ziet u het aantal MegaBytes dat de hosting op de harde schijf in gebruik neemt. 500 MB is in dit voorbeeld het maximum.
WWW verkeer deze maand
Hier staat het bandbreedte verbruik van de betreffende maand, uitgedrukt in KBytes. Als u hierop klikt krijgt u uitgebreidere statistieken te zien van de laatste 12 maanden*.
Als u klikt op de link AWStats ziet u de meest uitgebreide nieuwste versie van web statistieken.
FTP verkeer deze maand
Het totale dataverkeer bestaat naast het verkeer dat website bezoekers genereren (WWW verkeer) ook uit FTP verkeer.
Mailbox statistieken
Hier wordt de omvang in KB getoond van alle mailboxen. Zijn er meerdere gebruikersnamen, dan ziet u de omvang van elke mailbox afzonderlijk (per gebruikersnaam).

* In de volgende paragraaf wordt uitleg gegeven over het inlogscherm dat verschijnt wanneer u op de link klikt.
5.1.1 Inlogscherm bij statistieken
Nadat u op de link heeft geklikt komt onderstaand inlogscherm in beeld.

logo

In dit scherm voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt vervolgens op "OK".
De statistieken zijn beschikbaar vanaf 24 uur nadat uw site online is geactiveerd.
De statistieken worden altijd getoond over een periode van de laatste 12 maanden.
6. Databases
Klikt u op het menu item Databases, dan ziet u onderstaand Databases scherm met daarin een overzicht van eventuele databases.

logo

U kunt databases toevoegen, wijzigen of verwijderen.
6.1 Nieuwe database
Klikt u op de knop "Nieuwe database", dan ziet u het volgende scherm waarin u een database kunt toevoegen.

logo

In dit scherm voert u een naam in voor de database en klikt vervolgens op "Opslaan". In dit voorbeeld is gebruik gemaakt van de database naam testdb.

Nadat u op "Opslaan" heeft geklikt komt onderstaand databases scherm in beeld.

logo

Aangezien een net toegevoegde database nog geen gebruiker heeft dient u nu een nieuwe database gebruiker toe te voegen. Deze gebruiker is dan de enige die toegang heeft tot de database.
Het toevoegen van een database gebruiker wordt in de volgende paragraaf uitgelegd.
6.2 Nieuwe database gebruiker
Om een database gebruiker toe te voegen klikt u op de knop "Nieuwe gebruiker". U ziet dan het volgende scherm waarin u een gebruiker kunt toevoegen.

logo

In de volgende paragraaf wordt uitleg gegeven over de diverse velden in bovenstaand scherm.
6.2.1 Uitleg velden bij toevoegen database gebruiker
Uitgeschakeld
Hier kunt u de database gebruiker in- of uitschakelen. Plaatst u een vinkje, dan is de gebruiker niet actief.
Database
In dit veld staat de naam van de database die u zojuist heeft toegevoegd.
Gebruikersnaam
In dit veld vult u de naam in waarmee de gebruiker moet inloggen om toegang te krijgen tot de database. In dit voorbeeld is gekozen voor de gebruikersnaam naamtest.
Voorstel voor wachtwoord
Het systeem stelt zelf een goed wachtwoord voor, waar u al dan niet gebruik van kunt maken.
Kracht van het wachtwoord
Het systeem geeft de kwaliteit van het wachtwoord weer. In dit voorbeeld ziet u dat de kwaliteit van het wachtwoord goed is.
Wachtwoord
In dit veld voert u een wachtwoord in voor de betreffende database gebruiker.
Het door u gekozen wachtwoord moet u op de volgende regel bij (repeat) nog een keer invoeren.
Database rechten
Door het plaatsen van vinkjes kunt u bepalen welke rechten de database gebruiker krijgt. In dit voorbeeld zijn Select, Insert, Update en Delete aangevinkt. Dat houdt in dat de betreffende database gebruiker gegevens kan opvragen, gegevens kan toevoegen, gegevens kan updaten en gegevens kan verwijderen.

Nadat u op "Opslaan" heeft geklikt komt onderstaand databases scherm in beeld.

logo

U ziet nu dat er een database is die testdb heet. Ook ziet u dat de database testdb een gebruiker heeft met de gebruikersnaam naamtest. Daarnaast ziet u meteen welke database rechten deze database gebruiker heeft.

U kunt database gebruikers toevoegen, wijzigen of verwijderen. U kunt ook opnieuw een nieuwe database toevoegen.
7. Scripts
Klikt u op het menu item Scripts, dan ziet u onderstaand Scripts scherm met daarin een overzicht.

logo

U kunt op uw hosting scripts installeren die standaard vanuit de webmanager worden aangeboden. Zo kunt u bijvoorbeeld Mailscript installeren. Dit script zorgt ervoor dat de ingevoerde gegevens in een formulier op uw site in uw mailbox terecht komen.

In bovenstaand scherm ziet u een rode stip staan bij de kolom Reeds geïnstalleerd. Dit betekent dat het mailscript (nog) niet is geïnstalleerd. Door te klikken op de knop "Installeren" kunt u het script eenvoudig installeren. U ziet daarna de volgende tekst: Script succesvol geïnstalleerd in /web/fmail/fmail.php. Als u dan teruggaat met de knop "Terug" ziet u dat de rode stip is veranderd in een groene stip.
In plaats van de knop "Installeren" ziet u achter een groene stip de knop "De-installeren".
8. CleanPort
Klikt u op het menu item CleanPort, dan ziet u onderstaand CleanPort scherm.

logo

U kunt bij uw domein een Virus Filter en een Spam Filter activeren. Dit doet u door het plaatsen van een vinkje. Activeert u Spam Filter, dan kunt u tevens de Spam Filter gevoeligheid instellen. Wij adviseren om de Spam Filter gevoeligheid op Normaal (standaard instelling) te laten staan.

Wanneer u op de knop Virus Quarantaine klikt kunt u zien of er virussen zijn onderschept en zo ja, welke. Als er geen virussen zijn onderschept ziet u de tekst: Er zijn geen items gevonden in deze quarantine. Zijn er wel virussen onderschept, dan kunt u deze verwijderen.

Wanneer u op de knop Spam Quarantaine klikt kunt u zien of er spam mail is onderschept en zo ja, welke. Ziet u in deze spambox berichten staan die ten onrechte door het spam filter zijn onderschept, dan kunt u deze vrijgeven. Dit doet u door een vinkje te plaatsen bij de betreffende berichten. Vervolgens klikt u dan op de knop Vrijgeven. Als u op de knop "Vrijgeven en onthoudt als geen spam" klikt zullen berichten van die betreffende afzenders niet meer in de spambox terecht komen. Berichten die u vrijgeeft kunt u even later in uw mailbox bekijken.
Bij Spam Quarantaine kunt u zelf berichten verwijderen, maar dat is niet noodzakelijk. Berichten die u niet verwijdert worden automatisch na een paar weken alsnog verwijderd. Indien u wenst kan er een Spamreport voor u worden geactiveerd. U krijgt dan dagelijks een spamreport in uw mailbox, een e-mail met daarin een overzicht van alle onderschepte berichten. Via dit spamreport kunt u ook berichten vrijgeven en laten onthouden als geen spam, het zogenaamde whitelisten.
9 Mailing lijsten
Klikt u op het menu-item "Mailing lijsten", dan ziet u onderstaand Mailinglijsten scherm met daarin een overzicht.

logo

U kunt mailinglijsten toevoegen, wijzigen of verwijderen.
Indien u meerdere mensen tegelijk hetzelfde bericht wilt sturen is het handig om hiervoor een mailinglijst te gebruiken. Een digitale nieuwsbrief leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor het gebruik van een mailinglijst. Een mailinglijst heeft als bijkomend voordeel dat abonnees niet kunnen zien wie er verder op de mailinglijst voorkomt.
9.1 Nieuwe mailing lijst
Klikt u op de knop "Nieuwe lijst", dan ziet u het volgende scherm waarin u een mailinglijst kunt toevoegen.

logo

In de volgende paragraaf wordt uitleg gegeven over de diverse velden in bovenstaand scherm.
9.1.1 Uitleg velden bij toevoegen mailinglijst
Uitgeschakeld
Hier kunt u de mailinglijst in- of uitschakelen. Plaatst u een vinkje, dan is de mailinglijst niet actief.
Niet abonnees mogen deelnemen
Hier kunt u afzenders die niet op de mailinglijst voorkomen toestemming geven om berichten te kunnen sturen naar deze lijst en haar abonnees.
Automatische aanmeldingen toestaan
Hier kunt u aangeven of mensen die zich aanmelden voor de mailinglijst automatisch op die lijst worden geplaatst.
Lijst naam
In dit veld vult u de naam in voor de mailinglijst.
Voorstel voor wachtwoord
Het systeem stelt zelf een goed wachtwoord voor, waar u al dan niet gebruik van kunt maken.
Kracht van het wachtwoord
Het systeem geeft de kwaliteit van het wachtwoord weer. In dit voorbeeld ziet u dat de kwaliteit van het wachtwoord erg zwak is.
Nieuw wachtwoord
In dit veld voert u een wachtwoord in voor de betreffende mailinglijst.
Het door u gekozen wachtwoord moet u op de volgende regel bij (herhaal) nog een keer invoeren.
Lokale abonnees
Door het plaatsen van een vinkje bij een gebruikersnaam geeft u aan dat deze gebruiker gebruik mag maken van de mailinglijst. In dit voorbeeld ziet u dat er slechts 1 gebruiker is binnen de hosting, namelijk gebruiker wm.domeinnaam. Zijn er meerdere gebruikers binnen de hosting, dan ziet u die onder elkaar staan.
Externe abonnees
Hier kunt u namen invoeren van externe abonnees (mensen buiten uw eigen domein en hosting) die mogen participeren in de mailing.
10. Beveiligde directories
Klikt u op het menu item "Beveiligde directories", dan ziet u onderstaand Beveiligde directories scherm met daarin een overzicht van alle beveiligde directories.

logo

U kunt beveiligde directories toevoegen, wijzigen of verwijderen.
U kunt een directory voorzien van beveiliging door middel van het instellen van een gebruikersnaam en wachtwoord.
10.1 Nieuwe beveiligde directory
Klikt u op de knop "Nieuwe beveiligde directory", dan ziet u het volgende scherm waarin u een beveiligde directory kunt toevoegen.

logo

In de volgende paragraaf wordt uitleg gegeven over de diverse velden in bovenstaand scherm.
10.1.1 Uitleg velden bij toevoegen beveiligde directory
Uitgeschakeld
Hier kunt u de beveiligde directory in- of uitschakelen. Plaatst u een vinkje, dan is de directory niet beveiligd.
Pad
Hier kiest u de naam van de directory die u wilt beveiligen. In het voorbeeld wordt de directory /web/error beveiligd.
Gebruiker
In dit veld vult u een willekeurige naam in waarmee u, in combinatie met een wachtwoord, toegang verleent tot de beveiligde directory.
Voorstel voor wachtwoord
Het systeem stelt zelf een goed wachtwoord voor, waar u al dan niet gebruik van kunt maken.
Kracht van het wachtwoord
Het systeem geeft de kwaliteit van het wachtwoord weer. In dit voorbeeld is nog geen wachtwoord ingevoerd en kan de kracht van het wachtwoord dus niet aangegeven worden.
Nieuw wachtwoord
In dit veld voert u een wachtwoord in voor de betreffende gebruiker.
Het door u gekozen wachtwoord moet u op de volgende regel bij (herhaal) nog een keer invoeren.
11. Subdomeinen
Klikt u op het menu item "Subdomeinen", dan ziet u onderstaand Subdomeinen scherm met daarin een overzicht van alle subdomeinen.

logo

U kunt subdomeinen toevoegen, wijzigen of verwijderen.
11.1 Nieuw subdomein
Klikt u op de knop "Nieuw subdomein", dan ziet u het volgende scherm waarin u een subdomein kunt toevoegen.

logo

In de volgende paragraaf wordt uitleg gegeven over de velden in bovenstaand scherm.
11.1.1 Uitleg velden bij toevoegen subdomein
Uitgeschakeld
Hier kunt u het subdomein in- of uitschakelen. Plaatst u een vinkje, dan is het subdomein niet actief.
Hostname
Hier vult u de naam in van het gewenste subdomein. In het voorbeeld is test ingevuld. Het subdomein is dan test.uwdomeinnaam.nl.
Begin directory
Uw subdomein kunt u laten verwijzen naar een onderliggende map binnen uw account. De folder wordt relatief ten opzichte van de hoofddirectory aangegeven.
Voorbeeld: u maakt het subdomein test.uwdomeinnaam.nl aan. U heeft voor dit subdomein de folder test aangemaakt en wilt de subdomeinnaam naar deze folder laten verwijzen. Als naam van het subdomein vult u test in (bij Hostname). Bij Begin directory vult u de naam van de folder in die in dit voorbeeld ook test heet: /web/test. Zet u in deze directory de pagina test.html neer, dan kunt u deze bekijken door naar http://test.uwdomeinnaam.nl/test.html te gaan in uw browser.
12. SSL Certificaat (beschikbaar vanaf professioneel pakket)
Klikt u op het menu item "SSL Certificaat", dan ziet u onderstaand SSL Certificaat scherm waarin u een SSL Certificaat kunt aanmaken.

logo

Om een versleutelde verbinding tot stand te kunnen brengen dient er een SSL certificaat op de server geïnstalleerd te zijn.
Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een CSR nodig. CSR staat voor Certificate Signing Request.
In de volgende paragraaf wordt uitleg gegeven over de velden in bovenstaand scherm.
12.1 Uitleg velden bij aanmaken SSL Certificaat
Stad
Hier vult u de vestigingsplaats in van uw bedrijf of organisatie (bijvoorbeeld Helmond).
Staat/Provincie
Hier vult u de volledige naam in van de provincie waarin uw bedrijf of organisatie is gevestigd (bijvoorbeeld Noord-Brabant).
Afkorting land (bv. NL)
Hier kiest u voor het land.
Organisatie
Hier vult u de naam in van uw bedrijf of organisatie, inclusief rechtsvorm (bijvoorbeeld CleanPort B.V.).
Afdeling binnen organisatie
Hier vult u de naam in van de afdeling binnen uw bedrijf of organisatie (bijvoorbeeld ICT).
E-mail
Hier vult u het e-mailadres in van de administrator van de server.

Na het opslaan van de gegevens krijgt u het certificaat terug en kunt u het plakken in het veld SSL certificaat onderaan de pagina.
Threvon Internetservices     |    Postbus 488    |    5700 AL Helmond    |   Tel. 088-1666500    |    KvK Oost-Brabant: 17161159    |    Privacyverklaring
Ontwerp & Realisatie: Buro7
This site is built with CamelFW.